برنامۀ آماده سازی بلندمدت بوکسورها در فدراسیون روسیه (ادامه دار)

 

جدول ذیل برنامۀ آماده سازی بوکسورها را در کشور روسیه نشان می دهد:

مراحل آماده سازی

مدت مراحل (سال) حداقل سن جهت شرکت در گروه ها

تعداد نفرات در گروه ها

مرحلۀ آماده سازی مقدماتی

3

10 10-12
مرحلۀ تمرینی و تخصص گرایی ورزشی

3

12

12-10

مرحلۀ توسعۀ مهارت ورزشی

3

15

7-4

مرحلۀ خبرگی ورزشی بدون محدودیت 17

4-1

جدول 1- مراحل مختلف برنامۀ آماده سازی بلندمدت بوکسورها در روسیه

در گروه آماده سازی مقدماتی افرادی جذب می شوند که بدون داشتن مشکلات پزشکی به ورزش بوکس علاقه دارند (حداقل سن: 10 سال).

گروه تمرینی و تخصص گرایی ورزشی براساس رقابت و برخورداری از سلامتی از میان اعضاء گروه آماده سازی مقدماتی که حداقل یک سال در تمرینات مرحلۀ آماده سازی مقدماتی شرکت داشته اند و نرم های مربوط به آمادگی عمومی و تخصصی (مربوط به کشور روسیه) را کسب کرده اند، تشکیل می شود (طول مدت مرحله: 3 سال).

در گروه توسعۀ مهارت ورزشی  کسانی انتخاب می شوند که مرحلۀ تخصص گرایی ورزشی را به خوبی طی نموده اند و در مسابقات بوکس مقام هایی کسب کرده اند (طول مدت مرحله: 3 سال). انتقال سالانه نفرات در این گروه بر مبنای پویایی پیشرفت در شاخص های ورزشی است. فعالیت های مربوط به این مرحله و مرحلۀ بعدی بر اساس برنامۀ فردی است.

در گروه خبرگی ورزشی، ورزشکارانی حضور دارند که مرحلۀ قبلی را به خوبی طی نموده اند و در مسابقات مهم (بر اساس سیستم طبقه بندی ورزشکاران در روسیه) دستاوردهایی نظیر عضویت در تیم ملی و … داشته اند.  این مرحله فاقد محدودیت زمانی است، البته به این شرط که نتایج کسب شده توسط ورزشکار پایدار و متناسب با نیازهای این مرحله باشد.

جدول زیر تناسب حجم فعالیت ها در روند آماده سازی بوکسورها را در مراحل مختلف نشان می دهد.

مراحل و سال های آماده سازی

 

مراحل آماده سازی

مرحلۀ خبرگی ورزشی

مرحلۀ توسعۀ مهارت ورزشی

مرحلۀ تمرینی و تخصص گرایی ورزشی

مرحلۀ آماده سازی مقدماتی

بیش از دو سال تا دو سال سال های آتی

سال اول

25-32

25-33 24-30 36-46 46-60

50-64

آماده سازی جسمانی عمومی (%)

18-24

23-29 24-30 20-26 18-23 18-23

آماده سازی جسمانی تخصصی (%)

30-38

26-34 32-42 24-30 22-28 18-23

آماده سازی تکنیکی و تاکتیکی (%)

2-3

2-3 3-4 4-5 2-3 3-4

آماده سازی نظری و روانی (%)

5-6

4-5 1-2 1-2

اقدامات ترمیمی یا ریکاوری (%)

2-3

2-3 1-2 1-2

تجربۀ مربیگری و داوری (%)

5-6

4-5 4-5 3-4

شرکت در مسابقات (%)

برنامۀ فعالیت مسابقه ای گروه ها در مراحل مختلف نیز به شرح جدول زیر است:

مراحل و سال های آماده سازی

 

نوع مسابقات

مرحلۀ خبرگی ورزشی مرحلۀ توسعۀ مهارت ورزشی مرحلۀ تمرینی و تخصص گرایی ورزشی مرحلۀ آماده سازی مقدماتی
بیش از دو سال تا دو سال سال های آتی

سال اول

6

6 5 4

کنترلی

2

2 2 1

انتخابی

2

2 1 1

پایه ای

1

1 1

اصلی

در مرحلۀ آماده سازی تخصصی، برای انتقال نفرات از گروهی به گروه دیگر مسابقاتی تحت نظر فدراسیون برگزار می گردد و انتقال نفرات در گروه های پیشرفته نیز براساس نتایج مسابقاتی است که طبق تقویم مسابقات داخلی و بین المللی انجام می شوند.

در چنین سیستمی، فدراسیون بوکس قادر به کشف پدیده ها و استعدادهای بوکس کشور در تمامی سطوح است.

در سیستم آماده سازی بلندمدت، جذب ورزشکاران در گروه های تمرینی با توجه به الگوی سنی شکل گیری مهارت در ورزش بوکس انجام می پذیرد.

ثبت نام در هر یک از مراحل و انتقال افراد تحت آموزش از گروهی به گروه بعدی بر اساس تصمیم شورای مربیگری با توجه به مدت آموزش ورزشکاران و کنترل عملکرد آنها در کسب استانداردهای لازم جهت انتقال (به مرحلۀ بعدی) و با دستور رئیس (مدیر) نهاد ورزشی صورت می گیرد.

اختلاف ریتینگ اعضاء موجود در یک گروه نباید بیشتر از دو باشد (البته در کشورمان به جز ورزش شطرنج که تقسیم بندی ورزشکاران تحت نظر فیده است، چنین ریتینگی وجود ندارد).

رژیم هفتگی فعالیت تمرینی با توجه به مرحله و مسائل آماده سازی از نوع بیشینه است. حجم کلی فعالیت های تمرینی با توجه به شرایط می تواند حداکثر تا 25 درصد کاهش یابد. مدت جلسات آموزشی در گروه های آمادگی مقدماتی می تواند 40-30 دقیقه باشد.

ویژگی های مربوط به مدت زمان هر جلسۀ تمرینی:

  • مدت جلسۀ تمرینی در گروه های آماده سازی مقدماتی نباید بیشتر از 2 ساعت و در گروه های آماده سازی تمرینی و تخصص گرایی ورزشی بیشتر از 3 ساعت باشد.
  • در گروه هایی که فشارهای تمرینی آنها 20 ساعت یا بیشتر در هفته است، مدت هر جلسه نباید بیشتر از 4 ساعت و در صورتی که تمرین دو بار در روز انجام می شود، بیشتر از 3 ساعت باشد.

سعید قائینی – شهریور 1399

3 thoughts on “برنامۀ آماده سازی بلندمدت بوکسورها در فدراسیون روسیه (ادامه دار)

    1. با سلام. شما باید آماده سازی بوکسورها رو در یک طرح بلندمدت چندساله که متشکل از چند مرحله هست، اجرا کنید. فرصت باشه بیشتر توضیح می دم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll Up